Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen)

Nyuddannede med handicap har mulighed for at komme i en særlig form for løntilskud: Isbryderordningen.

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Ordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til, samt netværk, som kan styrke jobsøgningen.

Hvad indebærer isbryderordningen?

  • personen i isbryderordningen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn – både i private og offentlige ansættelser
  • isbryderordningen kan vare i op til ét år
  • arbejdsgiveren får tilskud til den nye medarbejders løn - forhandlet med jobcentret.

Perioder, hvor personen deltager i isbryderordnigen, forbruger af dagpengeperioden.

Hvem kan komme i isbryderordningen?

For at komme i en isbryderordning er det et krav, at følgende kriterier er opfyldt:

  • man har et handicap
  • man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemskab)
  • man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til
  • ansættelsen i isbryderordningen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse.

Man kan komme i isbryderordningen uanset forudgående forsørgelsesgrundlag. Der er således ikke krav om ledighed forud for ansættelse i isbryderordningen. Man kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

Regler

Målgruppen for løntilskud til nyuddannede med handicap er beskrevet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,8.

Reglerne om løntilskud, herunder løntilskud til nyuddannede med handicap, findes i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10.

Derudover kan findes svar på mange spørgsmål omkring løntilskud i vejledning om løntilskud:

Vejledning om løntilskud,VEJ nr. 9065 af 01/02/2017 (nyt vindue)

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 10-07-2018